Reakcja Łańcuchowa

Naszym celem w ramach projektu Reakcja Łańcuchowa i dalszych działań jest kontynuacja budowania dialogu i próba zaangażowania społeczności, tak by świadomie kreowała swoje środowisko lokalne. W działania chcemy również zaangażować grupę młodych ludzi, studentów animacji kultury oraz osób już pracujących, którzy mają problemy z większym rozwojem swojego potencjału.

W naszym regionie jest mnóstwo osób, które pragnie działać i próbuje, ale brak im często wsparcia lub ogranicza ich lokalna sytuacja. Wiedza, którą nabywają na uczelni również nie przekłada się na praktyczne umiejętności mogące pomóc w przyszłej pracy animatora i zdobyciu pracy na rynku. Liczymy, że samodzielnie będą w stanie wykorzystywać umiejętności poznane podczas warsztatów przeprowadzonych w ramach projektu. Misją fundacji jest rozwój i upowszechnianie kultury co łączy się z priorytetami jak i założeniami projektu. Głównymi celami, na których pragniemy się skupić jest edukacja kulturalna i wsparcie dla młodych animatorów kultury.

Pragniemy również promować aktywność obywatelską i poprawić system jakości wspierający działanie wśród młodzieży. Naszym celem jest rozwinięcie dialogu wewnątrz społeczności lokalnej. Same warsztaty bezpośrednio oddziałują nie tylko na grupę uczestników, ale lokalną społeczność.

Reakcja Łańcuchowa miała już dwie edycje, pierwsza odbyła się na początku działania fundacji w Lubartowie. Do pomysłu wróciliśmy do czasie pandemii w 2020 roku. Reakcja Łańcuchowa 2.0 okazała się świetnym miejscem dla młodych ludzi kultury chcących chociaż na chwilę wrócić do fizycznego doświadczania drugiego człowieka i nauki warsztatowej.

Skip to content